<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> glittervaetska 901
dana lim
Glättvätska 901

Glättvätska 901

Glättvätska 901 är ett specialutvecklat glättmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

Glättvätska 901 minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

 

Med Glättvätska 901 är det även möjligt att efterfylla fogen.

 

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

SPECIELLA EGENSKAPER

  RELATERADE PRODUKTER

   BROSCHYRER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se