<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ms contractor 550
dana lim
MS Contractor 550

MS Contractor 550

MS Contractor 550 tillhör den nya generationen av MS-polymer fogmassor som kombinerar de bästa egenskaperna från silicon- och polyurethan-fogmassor. Fogmassan härdar genom en reaktion med luftfuktighet och formas till en elastisk fog som klarar fogrörelser upp till +/- 25%.

MS Contractor 550 är helt luktfri, snabbhärdande, övermålningsbar och har en utmärkt beständighet mot väderpåverkan.

MS Contractor 550 kan användas till nästan alla sorters konstruktioner utvändigt och invändigt. Den är särskilt lämplig för dilitionsfogar, fasadfogar och tätningar där man tidigare skulle använt siliconfogmassa.

MS Contractor 550 uppfyller kraven i ISO 11600 F25LM.

MS Contractor 550 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

MS Contractor 550 uppfyller kraven i EC No 1935/2004 om produkter som komma i indirekt kontakt med livsmedel.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se