<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1k fugtspaerre 607
dana lim
Fuktspärr 607

Fuktspärr 607

Fuktspärr 607 är en 1-komponent polyuretanbaserad fuktspärr, som kan användas mot både restfukt i nygjutna betonggolv och i befintliga betongkonstruktioner med för hög fuktnivå.

Fuktspärr 607 kan användas som primer på anhydrit, härdplast, cementbundna och asfaltbundna underlag.

Fuktspärr 607 bör dock inte användas för att skydda mot kontinuerlig fuktpåverkan.

 

Fuktspärr 607 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC1+.v

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

  SPECIELLA EGENSKAPER

   RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se