<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> filler inomhus 611
dana lim
Filler Inomhus 611

Filler Inomhus 611

Filler Inomhus 611 är en gipsbaserad pulverspackelmassa till inomhusbruk. Används till utfyllning och spackling av hål, sprickor och ojämnheter i puts, murverk, gasbetong, trä m.m.

Fillern rörs mycket lätt ut i vatten och ger en helt vit spackling som kan andas som puts. Kan användas i mycket tjocka skikt utan risk för svinn eller sprickbildning.

Filler Inomhus 611 kan även användas för modeller, efter härdning kan den sågas, skrapas och slipas. Dessutom kan det i massan tillsättas tonade färgpigment med upp till 5 %.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

  SPECIELLA EGENSKAPER

   RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se