<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gipsskivelim 297
dana lim
Gipsskivelim 297

Gipsskivelim 297

Gipsskivelim 297 är ett specialutvecklat vattenbaserat akryllim, för limning av gipsskivor på stålprofiler och träreglar.

Limmet används i samband med montage av lätta invändiga skiljeväggar, och minimerar förbrukningen av skruvar till montagearbetet. Därmed uppnås mindre fysiskt belastat arbete och tidsbesparing till efterföljande spackelarbete.

Gipsskivelim 297 uppfyller emissionskraven enligt EC 1PLUS.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se