<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> linoljekitt 682
dana lim
Linoljekitt 682

Linoljekitt 682

Linoljekitt 682 är ett högkvalitetskitt i glasmästarkvalitet, framställt på basis av ren linolja och utsökta kritsorter.

Produkten används för kittning av fönster, reparation av kittfals och till spackling av grundat trä såväl inne som ute. Kan också brukas till utspackling av spik- och skruvhål.

Linoljekitt 682 binder tätt och är beskyddande på glas och trä. Kittet är tixotropiskt och lätt att arbeta med.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

  SPECIELLA EGENSKAPER

   RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se