<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aaretruntskum 584
dana lim
Åretruntskum 584

Åretruntskum 584

Endast för professionellt bruk!

PU Åretruntskum 584 är ett 1-komponent polyuretanskum, speciellt utvecklatt till användning hela året, vid temperaturer ned till –15 °C. 

Används vid montering av dörrar och fönster, till isolering och ljuddämpning, vid fyllning av mindre håligheter och hålrum.

PU Åretruntskum 584 binder och isolerar utmärkt. Fäster på de flesta byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon och dylika limavisande ytor). Var uppmärksam på att PU-skum inte tål solljus (UV-ljus), och därför alltid ska täckas / målas över.

Innehåler inte CFC, HFC eller HCFC drivgaser.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se