<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> budget acryl 501
dana lim
Budget Acryl 501

Budget Acryl 501

Budget Acrylfog 501 är en plasto-elastisk 1-komponent vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar vid avdunstning av vatten.

Budget Acrylfog 501 används för inomhus fogning kring dörrar och fönster, samt för utfyllning av sprickor, lätta skivskarvar m.m.

Kan användas på ytor som t.ex. betong, mursten, behandlat trä, eloxerat aluminium m.m. utan primer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    RELATERADE PRODUKTER

     BROSCHYRER

       

      Har du frågor?

      Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se