<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> golvfogmassa 553
dana lim
Golvfogmassa 553

Golvfogmassa 553

Golvfogmassa 553 tillhör den nya generationen av MS-polymer fogmassor som kombinerar de bästa egenskaperna från silicon- och polyurethan-fogmassor. Fogmassan härdar med en reaktion med luftens fuktighet och ger en elastisk fog som klarar fogrörelser på upp till +/- 25 %.

Golvfogmassa 553 är speciellt utvecklad till fogning av trägolv och färdigparkett, samt till tätningar mellan golv och andra byggnadsdelar t.ex. väggar, trappor, pelare m.m.

Fogmassan kan slipas och lackas med de flest förekommande vatten- och spritbaserade golvlacker.

Golvfogmassa 553 är absolut luktfri, neutral, snabbhärdande och innehåller inga isocyanater.

Golvfogmassa 553 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

    CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se