<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> bottningslist 981
dana lim
Bottningslist 981

Bottningslist 981

Bottningslist 981 används som underlag vid fogning med elastiska och plastoelastiska fogmassor, till att säkra korrekt dimensionering samt att fogmassan inte fäster i fogens botten. Därmed uppnås förbättrade rörelsemässiga egenskaper och längre hållbarhet av fogen

Bottningslist 981 består av runda profiler med öppna celler som rekommenderas till invändiga fogarbeten.

Bottningslist 981 levereras i diameter från 20 mm till 50 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    NEDLADDNINGAR

    RELATERADE PRODUKTER

     BROSCHYRER

       

      Har du frågor?

      Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se