<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> laettspackel lh medium pro 629
dana lim
Lättspackel LH Medium Pro 629

Lättspackel LH Medium Pro 629

Lättspackel LH Medium Pro 629 är ett färdigblandat lättspackel av mycket hög kvalitet. Produkten har mycke god fyllformåga och minimalt svinn. 
Produkten är specialutvecklat till professionell skarvspackling av gipsskivor, produktens konsistens gör det enkelt att utföra spackling och montering av pappersremsa.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen til bredspackling av väggar och ta av puts, betong, lättbetong, gispsskivor m.m. 

 

Lättspackle LH Medium Pro 629  uppfyller kraven för spackling av gipsskiveskarver och är CE-märkt enligt EN 13963.

 

Lättspackel LH Medium Pro 629 kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

 

Lättspackel LH Medium Pro 629 uppfyller emmisionskraven enligt Emicode EC 1PLUS .

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Betong
 • Torra rum
 • Inomhus
 • Lättbetong
 • Puts
 • Gipsskivor

CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

SPECIELLA EGENSKAPER

 • Enkel att applicera
 • EC1 PLUS indeklimamærket

RELATERADE PRODUKTER

  BROSCHYRER

    

   Har du frågor?

   Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se