<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> glittevaeske koncentrat 902
dana lim
Glättvätska Koncentrat 902

Glättvätska Koncentrat 902

Glättvätska Koncentrat 902 är ett specialutvecklat glättmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

 

Glättvätska Koncentrat 902 minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

 

Glättvätska 902 är ett koncentrat och måste förtunnas med vatten i förhållande 1:10.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    RELATERADE PRODUKTER

     BROSCHYRER

       

      Har du frågor?

      Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se