<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 2k polyurethanskum 596
dana lim
2K Polyurethanskum 596

2K Polyurethanskum 596

Endast för professionellt bruk!

2K Polyuretanskum 596 är ett snabbhärdande 2-komponent montageskum utan efterexpansion som uppfyller B2-kraven i den tyska brandnormen DIN4102, del 1.

Produkten används till professionell montering av fönster- och dörrkarmar där det ställs krav på styrka, snabbhet och minimal fixering. Skummet är dessutom utmärkt till utfyllning av murgenombrott, rörgenom-föringar, slutna hålrum i t. ex. båtar samt till isolering i samband med kylcontainer, frysar, fjärrvärmeledningar etc.

Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivgaser.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

  SPECIELLA EGENSKAPER

   RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se