<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 2k polyurethanskum 596
dana lim
2K Polyurethanskum 596

2K Polyurethanskum 596

Endast för professionellt bruk!

2K Polyuretanskum 596 är ett snabbhärdande 2-komponent montageskum utan efterexpansion som uppfyller B2-kraven i den tyska brandnormen DIN4102, del 1.

Produkten används till professionell montering av fönster- och dörrkarmar där det ställs krav på styrka, snabbhet och minimal fixering. Skummet är dessutom utmärkt till utfyllning av murgenombrott, rörgenom-föringar, slutna hålrum i t. ex. båtar samt till isolering i samband med kylcontainer, frysar, fjärrvärmeledningar etc.

Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivgaser.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  SPECIELLA EGENSKAPER

   RELATERADE PRODUKTER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se