<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> brandfog a 560
dana lim
Brandfog A 560

Brandfog A 560

Brandfog A 560 är en elastoplastisk vattenbaserad fogmassa på acryldispersionsbas. Används vid brandsäkring av fogar, t.ex. kring fönster, dörrar, lätta skiljeväggar, tak.

 

Brandfog A 560 innehåller inga organiska lösningsmedel, halogener eller asbest.

 

Brandfog A 560 är testad enligt EN 1366-4: 2006, linjära fogar.

 

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

SPECIELLA EGENSKAPER

 • Brandtest EN 1366-4

RELATERADE PRODUKTER

  BROSCHYRER

    

   Har du frågor?

   Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se