<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ms parkettlim 268
dana lim
MS Parkettlim 268

MS Parkettlim 268

MS Parkettlim 268 är ett elastiskt, ftalatfritt och snabbhärdande parkettlim för limning av stav- och mosaikparkett, högkantsparkett, lamellparkett, plankgolv och klossgolv mot underlag av trä, betong, stål och aluminium.

I motsats till vattenbaserade lim, kan MS Parkettlim 268 vid många tillfällen användas i konstruktioner där det relativa fuktinnehållet är upp till 85 % RF.

Limmet innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel och härdar vid en reaktion med luftens fuktighet.

MS Parkettlim 268 uppfyller emissionskraven enligt EC 1PLUS.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se