<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> betonglim vidhaeftare 661
dana lim
Betonglim/vidhäftare 661

Betonglim/vidhäftare 661

Betonglim 661 är ett frostsäkert förstärknings- och plastificeringsmedel till betong, murbruk och vitkalk. Kan även användas som dammbindare.

Som tillsats i cementbruk fås forhöjd brottstyrka, slitstyrka, dragstyrka och bindeämne vilket reducerar skiktlossning och sprickbildning. Den goda vidhäftningen till gammal betong gör det möjlligt att utföra effektiva reparationer utan upphuggning eller bilning. Betonglim 661 i vitkalk ger ökad hållbarhet och förhindrar avsmetning. Tål avtvättning (spolning).

Betonglim 661 är utmärkt som tillsatsmedel vid gjutning och reparationer av golv, väggar, fall, slitlag, socklar och trappor.

Betonglim 661 är även lämpligt vid utfogning av betongelement, förstärkning och gjutgränser. Används också i vitkalk vid både utvändig och invändig kalkning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    RELATERADE PRODUKTER

     BROSCHYRER

       

      Har du frågor?

      Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se