<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fire guard pu foam 587
dana lim
Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587, är ett professionellt brandhämmande 1-komponent polyuretanskum.

 

Produkten har hög vidhäftnings och isolerings förmåga.

 

Fire Guard PU Foam 587 används för passivt brandskydd av linjära fogar kring branddörrar, fönster och mellan betongelement.

 

Fire Guard PU Foam 587 är testad enligt EN 1366-4: 2006, linjära fogar.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

  SPECIELLA EGENSKAPER

   BROSCHYRER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se