<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fire guard pu foam 587
dana lim
Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587

Fire Guard PU Foam 587, är ett professionellt brandhämmande 1-komponent polyuretanskum.

Produkten har hög vidhäftnings och isolerings förmåga. Med hjälp av pistolen uppnås en kontrolerad expansn som gör det enklare att applicera rätt mängd.

Fire Guard PU Foam 587 kan användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns. Typiska användningsområden är små hål och sprikor samt runt fönster och branddörrar.

Tål inte solljus (UV-ljus).

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se