<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sprutspackel medium.pro plus 639
dana lim
Medium Pro Plus 639

Medium Pro Plus 639

Medium Pro Plus 639 är ett färdigblandat lättspackel av yppersta kvalitet.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till sprut- och rullapplicerad skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor, fibergips mm.

 

Medium Pro Plus 639 är specialutvecklat för professionell skarvspackling av kartongklädda gipsskivor.

 

Skarvspackling av fibergips utförs med Fibergipsspackel 630.

 

Vidare är produkten mycket lämplig till bredspackling av täta underlag med minimal risk för blåsbildning, exempelvis målad strukturtapet eller väv.

 

Vid bredspackling av fibergips påverkar det skivorna i mindre utsträckning än vanligt sprutspackel. 

 

Optimal finish kan fås genom att eftersläta med en bred spackel. Det ger ett perfekt spacklingsresultat med minimalt behov för slipning.

 

Medium Pro Plus 639 har god fyllförmåga och sjunker minimalt. Spacklet kan målas över med de flesta färgtyper.

 

Medium Pro Plus 639 uppfyller kraven för spackling av gipsskiveskarver och är CE-märkt enligt EN 13963.

 

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

SPECIELLA EGENSKAPER

  RELATERADE PRODUKTER

   BROSCHYRER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se