<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fibergipsspackel 630
dana lim
Fibergipsspackel 630

Fibergipsspackel 630

Fibergipsspackel 630 är ett färdigblandat spackel, som är utvecklat speciellt till skarvspackling av fibergipsskivor med försänkta kanter i torra utrymmen inomhus.

 

Produktens smidiga konsistens, goda vidhäftning och fyllförmåga gör den lämplig till de allra flesta spackeluppgifter på betong, puts, gipsskivor, fibergips mm. 

 

Fibergipsspackel 630 kan målas över med de flesta färgtyper.

 

Fibergipsspackel 630 uppfyller kraven för spackling av gipsskiveskarver och är CE-märkt enligt EN 13963.

 

Fibergipsspackel 630 uppfyller emisionskraven enligt Emicode EC1PLUS

 

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se