<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> bottningslist 980
dana lim
Bottningslist 980

Bottningslist 980

Bottningslist 980 används som underlag vid fogning med elastiska fogmassor, till att säkra korrekt dimensionering samt att fogmassan inte fäster i fogens botten. Därmed uppnås förbättrade rörelsemässiga egenskaper och längre hållbarhet av fogen.

Bottningslist 980 består av runda profiler med slutna celler och kan således användas till såväl ut- som invändiga fogar.

Bottningslist 980 levereras i diameter från 6 mm till 50 mm.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

SPECIELLA EGENSKAPER

  RELATERADE PRODUKTER

   BROSCHYRER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se