<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> fire guard pu nbs foam 586
dana lim
Fire Guard PU NBS Foam 586

Fire Guard PU NBS Foam 586

Fire Guard NBS PU Foam 586 för NBS-pistol, är en professionell brandhämmande 1-komponent polyuretanskum.

 

Produkten har hög vidhäftnings och isolerings förmåga. Med hjälp av pistolen uppnås en kontrolerad expansion som gör det enklare att applicera rätt mängd.

 

Fire Guard NBS PU Foam 586 används för passivt brandskydd av linjära fogar kring branddörrar, fönster och mellan betongelement

 

Fire Guard NBS PU Foam 586 är testad enligt EN 1366-4: 2006, linjära fogar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

   SPECIELLA EGENSKAPER

    BROSCHYRER

      

     Har du frågor?

     Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se