Byggeri produkterSE
Sealflex Hybrid 522

Sealflex Hybrid 522

Sealflex Hybrid 522 tillhör den nya generation av MS-polymer fogmassa som kombinerar de bästa egenskaperna från silikon- och polyurethan-fogmassor. Fogmassan härdar genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som klarar fogrörelser på upp till +/- 25 %.

Sealflex Hybrid 522 är absolut luktfri, neutral och snabbhärdande, kan övermålas och har en utmärkt beständighet mot klimatisk påverkan.

Sealflex Hybrid 522 används som universal konstruktionsfogmassa i bygg, industri och marint såväl ute som inne. Den rekommenderas särskilt till expansionsfogar, fasadfogar och tätningsarbeten där man tidligare skulle ha använt silikonfogmassa, men i stället önskar Sealflex Hybrid´s övermålningsbarhet och kompatibilitet.

Sealflex  Hybrid 522 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

    CERTIFIERINGAR OCH DATABASER

     

    Har du frågor?

    Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se