<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> laettspackel vaatrum 626
dana lim
Lättspackel Våtrum 626

Lättspackel Våtrum 626

Lättspackel Våtrum 626 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga. Produkten har utmärkta egenskaper som gör den mycket lätt att applicera och slipa.

Spacklet används i våtrum till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m.

Lättspackel Våtrum 626 kan målas över med de flesta färgtyper.

Lättspackel Våtrum 626 uppfyller kraven för spackling av gipsskiveskarvar och är CE-märkt enligt EN 13963.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se