<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nytt fogskum med låg halt av isocyanater kan användas av alla
dana lim

Nytt fogskum med låg halt av isocyanater kan användas av alla

Bild 2

Dana Lim har nyligen lanserat en ny typ av fogskum med så låg halt av monomeriska isocyanater att produkten inte kräver faromärkning och därmed kan användas säkert av alla. Detta har uppnåtts utan att kompromissa med fogskummets goda egenskaper som isoleringsförmåga och vidhäftning. För de som arbetar med produkten innebär det att de inte omfattas av de nya utbildningskraven från EU och Arbetsmiljöverket.
 
Arbetsmiljöverkets ändringar i föreskrifterna om arbete med kemiska ämnen och arbetsmiljörelaterade utbildningar ställer ytterligare krav på en obligatorisk utbildningsperiod både för dem som hanterar isocyanater och för dem som övervakar arbetet med dessa ämnen. Detta påverkar en bred grupp av utförare, även i de fall där skumfogning utgör en mindre del av deras dagliga arbete.
 
Det nya fogskummet från Dana Lim, som innehåller en mycket liten mängd isocyanater och därför inte kräver att användaren genomgår en härdplastutbildning, säkerställer därmed en betydande tidsbesparing för Dana Lims kunder, berättar Dorthe Christensen, miljöchef hos Dana Lim.
 
- Det är tidskrävande att skicka medarbetare på kemikaliehanteringskurser och det kräver att personen tas ur det dagliga arbetet. Med vårt fogskum, som kan användas av alla, kan man undvika detta samtidigt som man säkerställer samma goda egenskaper som vi känner igen från mer traditionellt fogskum, säger Dorthe Christensen.
 
Hon kompletteras av Jack Rosander, KAM på Dana Lim Sverige, som säger:
 
- I Sverige har fogskummet redan varit tillgängligt hos våra återförsäljare en god tid och vi upplever stort stöd och popularitet från användarna. 
 

Säkerhet och kvalitet utan kompromisser

 
Förutom besparingar på utbildning och lågt innehåll av isocyanater skiljer sig produkten inte från vanligt skum, försäkrar Jack Rosander.
 
- Trots det låga innehållet av isocyanater fungerar fogskummet precis som vanligt fogskum. Det innebär att man inte behöver kompromissa med bra kvalitet och man kan därför förvänta sig samma resultat som med vanligt fogskum – bara utan oro för farliga egenskaper, berättar Jack Rosander och avslutar:
 
- Hos Dana Lim försöker vi hela tiden hålla oss uppdaterade om branschens utmaningar och det återspeglas i vårt nya fogskum, som bland annat bidrar till en säker arbetsmiljö.