<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Unik anställning ska föra Dana Lim närmare slutkunderna
dana lim

Unik anställning ska föra Dana Lim närmare slutkunderna

Bild 1

Nu tar Dana Lim ett stort kliv framåt på den svenska marknaden och anställer Gabriel Sörqvist som deras nya slutkundssäljare. Dana Lim beskriver tjänsten som unik inom branschen, och målet är att i samarbete med utvalda återförsäljare komma närmare slutanvändarna och kunna erbjuda stöd och rådgivning direkt ute på byggarbetsplatserna.
 
För att komma närmare slutkunderna och vara till hjälp även ute på byggarbetsplatserna anställer Dana Lim nu Gabriel Sörqvist som sin nya slutkundssäljare. Rollen är helt unik i branschen och innebär att Gabriel ska vara Dana Lims ögon och öron ute på marknaden, samt erbjuda teknisk expertis på plats. 
Med flera års erfarenhet av försäljning med sig i bagaget, bland annat tre år på Tremco Illbruck Group som utesäljare, är Gabriel en passande pusselbit i Dana Lims strategi att lära känna såväl marknaden som deras slutkunder bättre.
 

Ett intressant upplägg

 
Gabriel har tidigare arbetat med försäljning mot såväl privatkunder som företag, allt från små till stora aktörer. Med sig har han även djup kunskap om tätning runt fönster och i fasad. Han berättar:
 
- Jag ser fram emot att få vara med och forma en helt ny del av företaget, där man väljer att ta klivet ut i verkligheten och till slutkunden. Det är ju faktiskt de personerna som jobbar med produkterna dag in och dag ut, och det är viktigt att man lär känna dem på ett mer direkt sätt. Jag tror att Dana Lim kommer att passa mig utmärkt, dels tack vare mina tidigare erfarenheter, och dels för att jag har fått en bra känsla omkring Dana Lim som företag. De har ett intressant upplägg vad gäller deras företagsstruktur och hela deras företagskultur lockade mig absolut.
 

Hög närvaro på marknaden

 
Genom att ha Gabriel i teamet kommer Dana Lim att i samarbete med utvalda återförsäljare få möjligheten att besöka arbetsplatser där deras produkter används dagligen, och i sin tur erbjuda teknisk expertis on-site. Torsten Hjelm, Country Manager för Dana Lim Sverige, avslutar:
 
- Våra slutkunder inom bygg och industri är våra viktigaste kunder. Det är tack vare dem vi går runt och vi har länge försökt hitta olika sätt för oss att nå ut till dem. Detta har vi kunnat tack vare våra goda relationer med återförsäljare runtom i Sverige, men nu får vi ytterligare en möjlighet att känna av marknaden och komma slutkunderna nära. Att vi är unika och först inom branschen att göra detta tycker jag påvisar att vi vill ha en hög närvaro på marknaden och faktiskt vill göra skillnad för de personer som arbetar med våra produkter.

Gabriel kommer från och med nu att besöka befintliga och potentiella slutkunder tillsammans med utvalda återförsäljare.