<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Budget Acryl 501

Budget Acrylfog 501 är en plasto-elastisk 1-komponent vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar vid avdunstning av vatten.

Budget Acrylfog 501 används för inomhus fogning kring dörrar och fönster, samt för utfyllning av sprickor, lätta skivskarvar m.m.

Kan användas på ytor som t.ex. betong, mursten, behandlat trä, eloxerat aluminium m.m. utan primer.


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se