<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Återanvänd plast halverar CO2-nivån för hundratusentals tuber
dana lim

Återanvänd plast halverar CO2-nivån för hundratusentals tuber

packshot_tuber

Som en förlängning av deras gröna omställning har Dana Lim bestämt sig för att ersätta sina plasttuber med tuber av återanvänd plast. Beslutet omfattar minst 130 000 tuber om året och förväntas reducera CO2-avtrycket med mer än 50 %. Därmed har de tagit ytterligare ett viktigt steg på vägen mot den nödvändiga omställningen som ska genomföras under de kommande åren. 
 
Som Nordens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassa utvecklar Dana Lim löpande sitt företag med fokus på en grön omställning. Det senaste tilltaget har varit ett beslut om att fasa ut de traditionella plasttuberna för spackel och fillers, och istället introducera en helt ny generation tuber tillverkade av Post Industrial Recycled plast. Lars Christensen, VD för Dana Lim, säger:
 
- Emballaget utgör en väsentlig del av byggbranschens miljöavtryck, och som tillverkare har vi ett avgörande ansvar att hela tiden utveckla mer miljövänliga och skonsamma lösningar. Vi har en löpande dialog med våra leverantörer om möjligheterna att ytterligare minska miljöavtrycket, och därför gläder det mig att vi nu kan ta ännu ett steg på vägen.
 
I faktiska tal omfattar utfasningen av de traditionella plasttuberna minst 130 000 tuber per år. Man har redan kommit igång med inkörning av de nya tuberna på företagets fabrik i danska staden Køge, och räknar med att skiftet kommer att vara helt genomfört i slutet av mars. 
 

Lika stark, lätt och flexibel som förr – men med halverat CO2-avtryck

 
Dana Lims nya tuber tillverkas av överskottsplast från industriproduktion, och livscykelberäkningarna dokumenterar att CO2-avtrycket är 53 % lägre än de traditionella plasttubernas. Dessutom fungerar de precis som de gamla tuberna och användarna kommer inte att märka någon skillnad. Erik Andersen, teknologichef CTO hos Dana Lim, förklarar:
 
- Vi har väldigt höga krav på våra emballage. Hantverkarna ska alltid kunna lita på vår goda kvalitet, så att de inte behöver lägga tid på oförutsedda problem och slipper materialspill. Därför har vi valt en typ av plast som, förutom att den är markant grönare, ger samma starka, lätta och flexibla tub som är lätt att hantera och arbeta med. 
 

Det ska vara lättare att bygga hållbart

 
De nya tuberna är bara det senaste tilltaget på väg mot en ännu grönare verksamhet. Dana Lim har nämligen anställt Ekta Singh-Quintana som deras nya Regulatory Affairs Specialist i Sverige. Ekta kommer bland annat att vara med och säkerställa att Dana Lims produkter uppfyller kraven ställda av europeisk lagstiftning, samt se till att företaget håller sig uppdaterade gällande svenska miljöcertifieringar. 
 
Dessutom är Dana Lim involverat i ett nytt innovationsprojekt med bas på Teknologiskt Institut om utveckling av ett biobaserat lim, med inspiration från hur blåmusslor sätter sig fast. I det stora hela arbetar verksamheten både med att utveckla nya och redan existerande produkter, så att man skonar miljön så mycket som möjligt och bidrar till bättre inomhusklimat och arbetsmiljö. Erik Andersen avslutar med att förtydliga:
 
- Att göra det lättare för våra kunder att bygga och tillverka hållbart anser vi vara en av våra viktigaste uppgifter. Det handlar helt enkelt inte bara om att utveckla våra lösningar så att de lever upp till tidens krav, utan även om att leverera den rådgivning och dokumentation som är nödvändig när ett projekt till exempel ska certifieras. Vi trampar ständigt upp nya stigar och för varje dag som går kommer vi lite längre.