<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Blåmusslor inspirerar nytt biobaserat lim
dana lim

Blåmusslor inspirerar nytt biobaserat lim

Bild 1

Dana Lim har tillsammans med flera ledande aktörer gått igång med arbetet att utveckla framtidens grönare, biobaserade lim. Inspirationen kommer från blåmusslor, och listan över ingredienser kan exempelvis inkludera både räkskal och alger – så att limmet blir helt fritt från ohälsosamma lösningsmedel.
 
Hur kan det vara så att fukt och vatten kan få skor och andra skinnprodukter att lösas upp, medan blåmusslor i saltvatten kan fästa sig till sten och berg utan att ens påverkas av vågorna?
 
Det här ska Dana Lim vara med och undersöka, och i sin tur omvandla, till en helt ny teknologi i ett projekt som stöttas av den danska Miljøstyrelsen. Utöver Dana Lim står de danska aktörerna Angulus Sko, Søren Lund Møbler A/S, Aarhus Universitet och Teknologisk Institut bakom projektet. Tillsammans ska de utveckla ett effektivt biobaserat lim till skinnindustrin, helt utan lösningsmedel.
 

I framkant med grönare krav

 
Specialist inom materialkemi, Simon Frølich (PhD) från det danska Teknologisk Institut, leder projektet. Han berättar:
 
- Lösningsmedel är mycket skadligt för hälsan, och därför är de oönskade i både arbetsmiljön och miljön som stort. Genom att fasa ut dem skapar vi därför en bättre arbetsmiljö för de som tillverkar och använder lösningsmedelsbaserade lim. Samtidigt kommer tillverkare och leverantörer att ligga i framkant av den lagstiftning som hela tiden skärps till.
 
Han kompletteras av Erik Andersen, teknologichef hos Dana Lim, som gläds över utsikterna till en ny typ av lim med grönare profil. Han säger:
 
- Hållbarhet står högt på agendan, även bland tillverkare som använder lim i sina produkter. Därför kommer ett nytt biobaserat lim att bidra till en grönare omställning, både för våra kunder och oss. Dessutom är limmet lika effektivt som existerande lösningsmedelsbaserade lim.
 

Lim från blåmusslor till kirurgiska sår

 
Forskare från bland annat Aarhus Universitet, som tidigare har studerat blåmusslor, har kartlagt vilken typ av kemiska ”handtag” musslorna använder för att fästa på våta ytor. Denna kunskap har lett till utvecklingen av en ny limteknik, som till exempel är avsedd för att stänga kirurgiska sår.
 
Musslans effektiva lim består av små elastiska trådar, och i slutet av dessa finns ett så kallat MFP-protein (musselfotprotein) som gör att trådarna kan kroka sig fast. Henrik Birkedal från Aarhus Universitet säger:
 
- En intressant egenskap som blåmusslornas lim har är, förutom att det kan härda under vatten, att det är självreparerande. Det är egenskaper som är möjliga att imitera, och därför går det att skapa ett lim med helt unika funktioner. 
 
Inga musslor betalar med sina liv
 
Det nya limmet är syntetiskt tillverkat. Med andra ord kommer blåmusslor inte att användas i limmet. I gengäld måste den kemiska råvaran vara biobaserad, men specialisterna har ännu inte bestämt vilken biomassa som ska ingå i limmet. Men i projektet genomförs experiment med bland annat alger och räkskal.