<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim fortsätter sin imponerande tillväxtresa för 13:e året i rad
dana lim

Dana Lim fortsätter sin imponerande tillväxtresa för 13:e året i rad

Bild 1

Återigen har Dana Lim, Nordens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassa, uppnått stor tillväxt. Enligt de senaste redovisningarna har både omsättning, marknadsandelar och antalet anställda ökat. Liksom resten av branschen har företaget dock fått känna av prisökningarna på råvaror och resultatet har därför sjunkit jämfört med förra året. Ändå är ledningen mycket nöjd med resultatet.
 
De globala leveranskedjorna har varit instabila det senaste året och betydande prisökningar har påverkat de flesta branscherna. Dana Lim är inget undantag, där intäkterna i tillverkarens senaste bokslut präglas av de ökade kostnaderna för råvaror. Konsekvensen är en minskning av EBITDA från 7,4 procent räkenskapsåret 2020/2021 till 5,3 procent 2021/2022.
 
Men under samma period har Dana Lim uppnått en markant ökad omsättning på 691,5 miljoner DKK, vilket är en tillväxt på hela 115 miljoner DKK eller nästan 20 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Sammantaget kommer Dana Lim att få en vinst före av- och nedskrivningar på 36,9 miljoner DKK i år och Lars Christensen, VD på Dana Lim, förklarar att han är nöjd med årets resultat:
 
- Sett i ljuset av de omfattande prishöjningar på råvaror som vi har upplevt är detta verkligen ett helt acceptabelt resultat. Det är särskilt tillfredsställande att det är 13:e året i rad som vi presenterar omsättningstillväxt samtidigt som vi ökar både försäljning och marknadsandel. Det har vi absolut anledning att vara stolta över.
 

Tillväxt mellan branscher

 
2021/2022 har Dana Lim lyckats ta marknadsandelar inom både bygg- och industrisektorn. Det senare har framför allt skett med hjälp av det förvärv som Dana Lim gjorde i oktober 2020. Här förvärvades PKI Supply A/S i syfte att utöka kompetensen inom industrisegmentet som leverantör av limsystem till industrier som trä- och möbelindustrin, den grafiska industrin samt etiketterings- och förpackningsindustrin.
 
-  Det här är det första hela räkenskapsåret som vår industriavdelning har bidragit till vår redovisning och även här har vi haft en stor tillväxt. Som planerat har expansionen resulterat i en större balansering av Dana Lims verksamhet både geografiskt och segmentellt, säger Lars Christensen.
 

Ännu mer motiverade medarbetare

 
Även på medarbetarfronten har företaget vuxit med 10 procent det senaste verksamhetsåret då 22 nya medarbetare tillkommit, varav två i Sverige.
 
Dana Lim kännetecknas av en mycket hög anställningsgrad och ett grundläggande värde av att fokusera på människor. Företaget har också uppnått Great Place to Work-certifieringen flera gånger. Lars Christensen avslutar:
 
- Motiverade medarbetare är kärnan i vår framgång och speciellt i dessa tider, när många företag har problem med att attrahera kvalificerade medarbetare, är vi stolta över att vi fortsätter att lyckas. Våra medarbetares välmående och vårt varumärke som arbetsgivare är något vi fokuserar mycket på, eftersom det inte bara är viktigt för våra nuvarande medarbetare utan också för vår förmåga att attrahera framtida duktiga medarbetare – och på så sätt ge våra kunder den bästa servicen.
 
Dana Lim grundades 1929 och ägs av Kai Hansens Fond. Företaget har sitt huvudkontor i Køge och dotterbolag i Sverige, Norge och Litauen.