<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim tar med senaste produktnytt till årets Nordbygg
dana lim

Dana Lim tar med senaste produktnytt till årets Nordbygg

danalim

I april är det återigen dags för Nordbygg och liksom tidigare år återfinns Dana Lim på utställarlistan. Utöver möjligheten för besökare att testa på flera olika produkter från företagets breda sortiment, kommer Dana Lim även att presentera sin senaste nyhet – den hybrida limfogmassan Combi Tack 547.
 
Nordbygg är Nordens största mötesplats för byggbranschen och för Dana Lim, Nordens ledande leverantör av lim, spackel och fogmassa, är medverkan en självklarhet.
 

Multifunktionalitet och en förbättrad arbetsmiljö står i fokus

 
Under Nordbygg 2024 kommer Dana Lim stå i monter C05:20 och visa upp flera produkter som är utvecklade för att optimera hantverkarens arbetsdag. En av dessa produkter är Combi Tack 547, en kombination av lim och fogmassa som erbjuder mångsidighet och effektivitet för olika jobbuppgifter.
 
- Vi har nyligen introducerat vår hybrida limfogmassa på den svenska byggvaruhandeln och responsen har varit fantastisk. Att ha med den på Nordbygg kommer att vara mycket spännande och det sänder en bra signal om att vi lyssnar på vad marknaden vill ha, säger Torsten Hjelm och fortsätter:
 
- Vi kommer även att ha med vårt nya fogskum Easy Foam 588. Detta fogskum har en så pass låg halt av monomeriska isocynater att produkten inte kräver vare sig faromärkning eller att användaren genomgår en härdplastutbildning innan användning. Samtidigt skiljer sig produkten inte från vanligt skum, utan man kan fortfarande förvänta sig samma resultat som med vanligt fogskum – bara utan oro för farliga egenskaper. 
 

Bygga för framtiden

 
Att ta fram produkter som är både tidsbesparande och effektiva har varit Dana Lims röda tråd i produktutvecklingen under många år. Samtidigt ligger ett skarpt fokus på att leva upp till dagens tuffa miljökrav.
 
- Hos Dana Lim försöker vi hela tiden hålla oss uppdaterade om branschens utmaningar och behov och vi utvecklar våra produkter med det i åtanke. Men utöver de funktionella fördelarna som våra produkter har, har vi också ett stort fokus på att leverera lösningar som är säkra både för människa och miljö. Tar vi Combi Tack som exempel har den tagits fram för att möta allt strängare miljökrav, förklarar Torsten Hjelm och tillägger:
 
- De svenska kraven från miljöbedömningarna är så pass höga idag att vi som leverantör måste se till att våra kunder kan möta kraven med hjälp av våra produkter. Liksom många av våra andra produkter uppfyller Combi Tack kraven från flera svenska miljöbedömningar, inklusive SundaHus och BASTA. Den kan även användas i Svanenmärkta byggen, både generation 3 och 4.
 
Han avslutar:
 
- Nordbygg handlar om att samla aktörer som bygger för framtiden och det är något som passar oss som handen i handsken. Vi ser fram emot att välkomna besökare till vår monter för givande samtal och lärorika produktdemos.
 
Den 23–26 april hittar du Dana Lim i monter C05:20 på Nordbygg.