<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fokus på medarbetare skapar tillväxt hos tillverkaren Dana Lim
dana lim

Fokus på medarbetare skapar tillväxt hos tillverkaren Dana Lim

Bild 1

 
Dana Lim, Nordens ledande tillverkare av lim, spackel, och fogmassa, har de senaste 11 räkenskapsåren presenterat tillväxt i omsättningen. De fina resultaten har bland annat varit ett resultat av företagets fortsatta fokus på medarbetarnas trivsel.
 
Bygg- och anläggningsbranschen i de nordiska länderna har hittills klarat sig bra igenom Corona-pandemin. Detta ser man även hos tillverkaren Dana Lim, som nu för det elfte året i rad har ökat omsättningen. Företaget, som levererar produkter till hela Norden, har i 2020 landat på en total omsättning på 439,9 miljoner danska kronor. I svenska kronor betyder det en omsättning på drygt 600 miljoner, vilket är en växt på cirka 6 procent i jämförelse med räkenskapsåret 2018/2019.
 
Dana Lim landar på ett överskott på 12,7 miljoner danska kronor och VD Lars Christensen är mycket nöjd med årets resultat. Han berättar:
 
- Vi har lyckats med att fortsätta växa, och det är jag väldigt stolt över. Vi upplever en mycket hög aktivitetsnivå och fortsätter att få med oss, behålla och utveckla bra medarbetare i branschen.
 

Fortsatt tillväxt förväntas i försäljningen 2020/2021

 
Dana Lim har de senaste tre åren blivit certifierade av konsultföretaget Great Place to Work. Certifieringen handlar just om faktorer som trivsel, stolthet och glädje över att få vara i företaget. Det är värderingar som Dana Lim prioriterar högt i organisationen. Lars Christensen förklarar:
 
- Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Speciellt i osäkra tider där situationen plötsligt kan ändra sig från en dag till en annan. Vi lägger stor vikt vid trivsel, då det inte bara har betydelse för vår egen organisation, men också för våra relationer med kunder och samarbetspartners. Samtidigt utgör certifieringen en viktig del i vår tillväxtstrategi, där vi de kommande åren har fokus på växt i både Norge och Sverige.
 
Han kompletteras av Torsten Hjelm, Country Manager för Dana Lim Sverige, som avslutar:
 
- I Sverige ser vi hur ett starkt team kan göra skillnad i branschen, och därför har vi under årets gång rustat vår organisation med flera nya och kompetenta medarbetare. Vi vill fortsätta på samma positiva resa som vi har befunnit oss på länge nu, och vi ser fram emot ett 2021 fyllt med nya spännande utmaningar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.