<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Information och kunskap: nyckeln till att hitta rätt i byggvaruhandeln
dana lim

Information och kunskap: nyckeln till att hitta rätt i byggvaruhandeln

Bild 1

För personalen inom byggvaruhandeln är byggbranschen en livslång läroplats, särskilt med tanke på alla nya lagkrav, klassificeringar och standarder som ständigt implementeras. Därför är det viktigt att leverantörer och materialtillverkare tar sitt ansvar som rådgivare genom att erbjuda utbildningar, produktinformation och support – både till anställda inom byggvaruhandeln och till slutkunderna. Det menar Dana Lim, Nordens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassa.
 
Byggvaruhandeln idag är en djungel. Varje kedja har olika leverantörer med produkter som kan se snarlika ut på papper, men fungera olika i verkligheten. För att kunna rekommendera rätt produkt gäller det därför att säljarna håller sig uppdaterade om såväl ny produktinformation som nya regler i branschen. Men det är lättare sagt än gjort – och det kräver samverkan mellan butiker och leverantörer. Lena Andersson, säljare Järn & Färg på XL-BYGG A-TRÄ i Landskrona, berättar:
 
- Som säljare inom byggvaruhandeln är kunskap och information avgörande för att kunna tillhandahålla en hög nivå av service till kunderna. Om vi har god förståelse för produkterna och de olika applikationerna kan vi guida kunden i valet av rätt produkt för deras specifika projekt. Här spelar även materialtillverkarna en avgörande roll. Genom att erbjuda utbildningar, tillräcklig produktinformation och teknisk support kan de hjälpa oss att utveckla vår kunskap om deras produkter. Det kan också hjälpa oss att i sin tur ge råd om lämpliga produkter när kunden frågar.
 

Kunskapsbrist är en stor risk – för alla parter

 
Enligt Lena Andersson finns det stora risker i att de inte får tag på rätt information om såväl produkterna som hur de kan användas. Detta gäller inte bara för säljarna och tillverkarna, utan även för arbetarna på byggarbetsplatsen.
 
- Byggen idag ställer höga krav på produkter, både när det gäller miljö och teknik. Om vi har produkter i vårt sortiment som möter dessa krav, men vi inte vet om det, så finns risken att vi inte hjälper kunden på ett optimalt sätt. För oss är information A och O, eftersom vi är fronten ut mot kunderna. Vilket intryck ger vi om vi inte kan mer än våra kunder, eller inte har koll på nya krav eller ny produktinfo? Därför är det jätteviktigt och bra om tillverkare och leverantörer håller oss uppdaterade. Annars finns risken att vi rekommenderar fel produkt, eller inte kan rekommendera en produkt från deras sortiment överhuvudtaget, berättar Lena Andersson och fortsätter:
 
- Därför behöver vi en snabb och effektiv kommunikationskanal mellan oss och leverantörerna, som inkluderar både fysiska demos och utbildningar samt email- eller broschyrutskick. Vi ska ha informationen först, innan kunden. Det är något som bland annat Dana Lim är duktiga på. Det har gjort det enklare för mig att gå ut till kunden och känna mig säker på vad produkten kan och hur den appliceras. Så ju mer information, desto bättre är det. Det blir en win-win för alla parter.
 

Rätt produkt för rätt uppgift

 
Dana Lim samarbetar med byggvarubutiker över hela Sverige och en av grundpelarna i deras verksamhet är att vara ute och informera både säljare och utförande om sitt sortiment och hur man använder produkterna. Dels för att stärka företagets ställning som en ledande aktör inom byggmaterial, dels för att hjälpa byggvaruhandeln att erbjuda bättre service till kunderna och göra valet av rätt produkt enklare och informationen mer tillgänglig.
 
- Går man in i en byggbutik idag är lim- och foghyllan ganska bred med många olika märken. Jag upplever därför är det är svårt för de som jobbar i butiken. Många produkter är jämförbara och det gäller att veta vilka egenskaper varje produkt har för att kunna rekommendera rätt. Men det är inte lätt för dem och det är här vi kommer in i bilden, säger Malin Levander, regionansvarig säljare på Dana Lim, och avslutar:
 
- Först och främst vill vi öka kunskapsnivån ute i butikerna. Det är viktigt för oss att de vet vad de gör och vad de säljer. Därför är jag ofta ute och håller i utbildningar så att personalen själva får klämma och känna på produkterna. Nästa steg är att hålla i demos ute i butikerna. Det gör att slutanvändarna själva får komma fram och testa på eller ställa frågor. Det är ett stort fokus för oss, eftersom vi vill att butikerna ska ha rätt kunskap men att vi också får komma ut själva och ge de rekommenderade valen. Det finns pengar att spara om man väljer rätt produkt och risken att göra fel minskar. Kunskap är makt, helt enkelt.