<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Otätheter bidrar till onödigt höga elräkningar
dana lim

Otätheter bidrar till onödigt höga elräkningar

Bild 1

Att undvika att elda för kråkorna har aldrig varit mer aktuellt. Med elpriser på rekordhöga nivåer finns det flera åtgärder hantverkaren kan ge kunden råd om för att undvika värmeförluster och optimera energieffektiviteten. Men har du kollat fogarna? Det beräknas nämligen att över 15 procent av bostadens energiförbrukning kan släppas ut genom läckor.
 
Den billigaste elen är den el du inte behöver producera. Onödig värmeförlust är därför en viktig energiåtgärd som ska bidra till att sänka elräkningarna för husägare.
 
Kenneth Holm Andersen, utvecklingschef för lim- och fogprodukter på Dana Lim, menar att otätheter är ett stort problem för villaägare eftersom 15 till 45 procent av energin i svenska småhus läcker ut på sätt som går att åtgärda. Han fortsätter:
 
- Det är många som inte är medvetna om hur viktigt det är med täta hus och byggnader. Energiförlust är en stor utmaning och det har aldrig varit mer relevant att göra något åt det än nu. Otätheter i byggnadskonstruktionen skapar luftläckage där kall luft sipprar in och varm luft sipprar ut. Källan till läckaget är oftast runt fönster och dörrar, vid takbjälkar och rörgenomföringar samt vid mellanbjälklag. Värmeförlust leder till en onödigt hög energiförbrukning och i dessa tider kan det betyda mycket pengar för ett hushåll.
 

Fogarna utsätts för rörelser

 
Läckor finns överallt och är individuella för varje byggnadskonstruktion. Kenneth Holm Andersen säger att orsaken till läckage oftast beror på rörelser i fogen.
 
- Äldre hus har större risk för otätheter, men både nya och gamla hus är utsatta för klimatpåverkan som kan skapa rörelse i fogen. Det kan vara temperaturförändringar, sol, väder och vind, samt skakningar i området. Till exempel är fogarna på södra sidan av ett hus mer utsatta för rörelser och slitage på grund av UV-ljus från solen, jämfört med den norra sidan.
 
Kenneth Holm Andersen tillägger att rörelserna och slitaget vanligtvis är störst på utsidan av huset och att mörka material skapar mer rörelse än ljusa material eftersom de blir varmare. Det är därför stor sannolikhet att fogarna tappar täthet med tiden.
 

Kontrollera fogarna minst en gång om året

 
För att minimera värmeförlusten och undvika läckor anser Kenneth Holm Andersen att de utvändiga och invändiga fogarna bör kontrolleras minst en gång per år. Det är något hantverkaren ska göra i samband med en besiktning eller ett uppdrag hos kunden.
 
- Det finns flera sätt att ta reda på om fogarna håller tätt eller inte. Om det finns hål och sprickor i fogarna eller om den släpper på ena sidan är det en indikation på att den inte är tät. Genom att trycka försiktigt på fogen känner du om den sitter på sidorna. Det är svårare att kontrollera de invändiga fogarna eftersom de kan döljas bakom exempelvis paneler. En termografering och täthetskontroll kommer därför att kunna avslöja oönskade läckor och visa var värme läcker från bostaden, säger Kenneth Holm Andersen och fortsätter:
 
- Mindre reparationer kan husägaren själv utföra genom att skära bort den skadade fogen. Det är viktigt att rengöra ytan innan man lägger en ny fog. Vid större läckor rekommenderar vi att man kontaktar en professionell.
 

Det är viktigt att investera i elastisk fogmassa

 
Förutom att kontrollera fogarna regelbundet understryker Kenneth Holm Andersen att det är väsentligt att investera i en fogmassa som förhindrar läckage redan från början.
 
- Det är viktigt att se till att fogmassan tillåter byggnadens naturliga rörelser. Professionella rådgivare och hantverkare kommer att bedöma vilka produkter som är lämpliga för uppgiften. Dana Lim har ett brett utbud av fogprodukter med höga isoleregenskaper, som är designade för att hantera rörelser, förklarar Kenneth Holm Andresen och tillägger:
 
- Det finns alltid en risk att fogen spricker, men ju mer elastisk fogmassa desto större rörelser kan fogen ta. Att investera i en fogmassa med hög elasticitet ger därför besparingar på sikt. Vi erbjuder till exempel inomhusfogen Danaseal Interior Hybrid 521 som bildar en flexibel fog som klarar temperatur- och fuktrelaterade rörelser.
 
Kenneth Holm Andersen menar att hantverkare kommer långt genom att regelbundet få kundens fogar kontrollerade och inte minst se till att nya hål som uppstår tätas. Han avslutar:
 
- Om några rör eller ventilationskanaler har tagits bort i bostaden är det viktigt att dessa hål täpps igen. Att säkerställa täthet är en av de enklaste och mest prisvärda sakerna du kan göra för kunden, då det kommer att förbättra värmeförlusten och minska energianvändningen