<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Danaseal Akryl 504

Danaseal Akryl 504 är en plastoelastisk ftalatfri vattenbaserad fogmassa som kan målas över.

 

Danaseal Akryl 504 används till fogning kring dörrar och fönster, mellan gipsväggar, fogning vid karmar och fotlister, samt till utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomföringar mm.

 

Fogmassan är även utmärkt till konstruktion av ljudfogar. Kan användas på ytor som t.ex. betong, tegel, glas, trä, de flesta målade ytor, aluminium mm utan att använda primer.

 

Danaseal Akryl 504 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

 

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se