<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Sealflex Hybrid 522

Sealflex Hybrid 522 är en neutralhärdande 1-komponent hybridfogmassa

Sealflex Hybrid 522 är fukthärdande och bildar en elastisk fog, som klarar fogrörelser upp till +/- 25 %.

Sealflex Hybrid 522 kan målas över, användas både inomhus och utomhus och har utmärkt väderbeständighet.

Sealflex Hybrid 522 innehåller varken syror, lösningsmedel, silikon eller isocyanat. 

Sealflex Hybrid 522 används som universal konstruktionsfogmassa inom bygg og industri . Den er särskilt lämpelig till expansionsfogar, fasadfogar och tätningsuppgifter där man tidligare skulle valt silikonfogmassa, men i stället vill ha byggfogens övermålningsbarhet och anpassningsbarhet.

Sealflex Hybrid 522 uppfyller kraven i ISO 11600 F 25LM.

Sealflex Hybrid 522 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se