<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Combi Tack 547

Combi Tack 547 är allroundprodukten som kan användas till både fogar, tätningar, monterings- och limuppgifter.

Combi Tack 547 är en neutralhärdande 1-komponent hybridfogmassa/foglim.

Combi Tack 547 är fukthärdande och bildar en elastisk fog, som klarar fogrörelser upp till +/- 20 %.

Combi Tack 547 kan målas över och användas både inomhus och utomhus.

Combi Tack 547 innehåller varken syror, lösningsmedel, silikon, ftalater, eller isocyanat.

Combi Tack 547 är godkänd för golv- och sanitetsfogar. Dessutom är produkten godkänd för indirekt kontakt med livsmedel enligt EC 1935/2004.

Produkten är deklarerad i Nordisk Miljömärknings deklarationsportal för Svanenmärkta byggnader generation 3 och 4.


 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se