<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Erfaret branschfolk ska stärka Dana Lims support- och säljfokus
dana lim

Erfaret branschfolk ska stärka Dana Lims support- och säljfokus

 

 

Dana Lim utökar nu organisationen med två nya medarbetare som bl.a. ska utöka och förstärka produktutveckling, säljaktiviteter och den tekniska servicen. Med tillgången till det erfarna branschfolket är DANA LIM således fullt rustad till att möta byggbranschens tillväxt såväl som att erövra nya marknadsandelar.

 

Det ser ljust ut för byggbranschen, som efter flera års stillastående nu går framåt. Således förväntar sig Sveriges Byggindustrier (BI) ökade investeringar på 6% under 2016.

 

Aktiviteten på byggarbetsplatserna märks också hos leverantörerna och för Dana Lim, som är Nordens ledande producent av lim, spackel, och fogmassa, har den ökande materialefterfrågan banat väg för nya tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden.

 

Erfaret branschfolk stärker organisationen

För att nå ambitionen att möta byggbranschens tillväxt såväl som att öka sina egna marknadsandelar har Dana Lim utökat organisationen med två erfarna branschmänniskor. De nya medarbetarna ska bl.a. utöka och stärka produktutveckling, säljaktiviteter och tekniskservice.

 

Således tillträder Per Svedenmark den 1 september på Dana Lims utvecklingslaboratorium, där han ska arbeta med produktutveckling samt teknisk support mot den svenska marknaden. Hans mångåriga erfarenhet av utveckling av lim, spackel, och fogmassa omfattar bl.a. anställningar hos Akzo Nobel och SIMFAS Sweden AB, där han de senaste fem åren arbetat som utvecklingschef.

 

Den 1 oktober tillträder Stefan Hägg hos Dana Lim, där han ska ansvara för en rad större kunder, primärt på den svenska marknaden. Utöver 16 års erfarenhet som säljchef hos SIMFAS Sweden AB har han i 12 år varit anställd hos Bostik.

 

Med tillgången till nytt erfaret branschfolk är vi nu ännu bättre rustade för att leverera den rätta kombinationen av kvalitetslösningar som ska ge oss fortsatt framgång, säger Magnus Kvist, VD Dana Lim Sverige AB.

 

Proaktivitet och snabb svarstid

Enligt Magnus Kvist upplever marknaden tydligt ett ökat behov av proaktiv service och effektiva kvalitetslösningar. Han tvivlar därför inte på att kombinationen av tät kunddialog och brett produktsortiment, som löpande utökas och vidareutvecklas, har bidragit till att öka Dana Lims svenska marknadsandelar.

 

-      Branschens dynamik och kundernas skiftande behov ställer krav på proaktivitet och snabb svarstid – egenskaper som bl.a. banat väg för att vi under 2014 fick pris som Årets leverantör hos byggkedjan Bolist, berättar Magnus Kvist.

 

-      I Sverige stiger efterfrågan på flexibla och handlingskraftiga leverantörer av kvalitetslösningar, och det ser vi positiva exempel på. T.ex. har Dana Lim nyligen levererat mer än 1000 liter brandfogmassa till prestigeprojektet Nya Karolinska i Solna, avslutar han. 

 

För mer information, kontakta:

Magnus Kvist | VD, Dana Lim Sverige AB | T +46 046 25 57 71 |
M +46 0705 26 57 71 | E-mail: mk@danalim.se        

 

För ytterligare bildmaterial och koordinering av intervjuer, kontakta:
Anja Pedersen | Seniorrådgivare, Perfekta PR | T +45 3131 48 52 | E-mail: anja@perfektapr.dk