<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Proaktiv innovationsanda skapar nordisk framgång hos årets Bolistleverantör
dana lim

Proaktiv innovationsanda skapar nordisk framgång hos årets Bolistleverantör

 

 

 

Dana Lim har vuxit till en av Nordens ledande leverantörer av professionell lim-, spackel- och fogmassa för byggbranschen och industrin. Företagets nordiska succé, som senast kommit till uttryck genom Dana Lims utnämning till årets leverantör hos byggmarknadskedjan Bolist, beror inte minst på förmågan att agera proaktivt och reagera snabbt på kundernas behov, på en marknad som präglas av stora omvälvningar. 

 

Byggbranschen i de nordiska länderna har upplevt stora omvälvningar under de senaste åren, vilket bland andra Dana Lim har bevittnat på nära håll. Det danska företaget är ett av nordens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassa och har sedan början av 2000-talet haft egen filial i Sverige, där byggbranschen över hela linjen håller på att visa fram sin stora outnyttjade effektiviseringspotential. Det har haft stor betydelse för Dana Lim, som levererar till både entreprenörer och byggmarknader.

 

Agerar proaktivt och reagerar snabbt

- Hos Dana Lim kombinerar vi ett omfattande produktsortiment, som löpande utökas och vidareutvecklas, med en mycket nära kundkontakt i samband med teknisk rådgivning och service. Det konceptet har vi haft stor framgång med på den svenska marknaden där det händer mycket just nu, så det gäller att agera proaktivt och reagera snabbt på kundernas skiftande behov, säger direktören för Dana Lim Sverige, Magnus Kvist, och fortsätter:

 

- Byggmarknaderna som utgör en stor del av vårt kundsegment, står bland annat i den situationen att det sker många sammanslagningar till större enheter, vilket ökar behovet av flexibla och handlingskraftiga leverantörer. Här är det en fördel att vi inom Dana Lim har en storlek som gör att avståndet till kunderna aldrig är större än att vi snabbt kan komma in med nya idéer och lösningar.   

 

Heltäckande kvalitetslösningar för kunderna

Som det senaste exemplet på Dana Lims nordiska framgång har Dana Lim i Sverige just utnämnts till årets leverantör hos Bolist. Byggmarknadskedjan är, med sina 194 självständiga lokala bygg- och järnhandlare spridda över hela Sverige, bland de största byggvaruaktörerna på den svenska marknaden. Tomas Fritzon, som är VD hos Bolist, säger:  

 

- Utnämningen av Dana Lim till årets leverantör sker med erkännande av deras stora bidrag till vår löpande vidareutveckling. Vi ser i Dana Lim samma proaktiva innovationsanda som kännetecknar Bolist, både när det gäller produktsortiment, leverantörslösningar, service och rådgivning. Han fortsätter:

 

- Utvecklingen inom svensk byggmarknad handlar i hög grad om att infria branschens stora effektiviseringpotential via bland annat förbättrad logistik, ökad digitalisering och flexibla webblösningar. Kunderna efterfrågar effektiva och säkra kvalitetslösningar, som går hela vägen genom deras företag och här har vi i Bolist en stark utgångspunkt, tack vare samarbetet med leverantörer som Dana Lim.

 

För mer information, kontakta:
Magnus Kvist | marknadschef, Dana Lim Sverige AB | TEL: +46 046 25 57 71 |
MOBIL: +46 0705 26 57 71 | E-post: mk@danalim.se         

 

För mer bildmaterial och samordning av intervjuer, kontakta:
Anja Pedersen | PR- och kommunikationsrådgivare, Perfekta PR | 
TEL: +45 31 31 48 52 | E-post: anja@perfektapr.dk