<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim som arbetsplats
dana lim

Dana Lim som arbetsplats

Hos Dana Lim står människorna i centrum. Sedan starten 1929 har vi alltid haft fokus på att vara en verksamhet med bra kultur, där medarbetare trivs, litar på varandra och är stolta över sin arbetsplats.

 

Vi tvivlar nämligen inte på att stolta, glada och engagerade medarbetare är grunden till vår succé.

 

Därför är vi extra glada över att ha fått utmärkelsen ”Great Place to Work”. Certifieringen gäller för Dana Lims danska verksamhet men utvärderingen omfattar även de övriga nordiska marknaderna där vi är etablerade, nämligen Sverige och Norge.

 

Det är den internationella konsultverksamheten, Great Place to Work, som ligger bakom utmärkelsen. Fram till själva certifieringen har vi genomgått ett certifieringsprogram där medarbetarna evaluerar arbetsplatsen enligt olika parametrar som till exempel trovärdighet, respekt och stolthet.

 

I och med programmet ingår vi i ett treårigt förlopp där det kontinuerligt genomförs nya mätningar. På så sätt blir Dana Lim evaluerat över tiden, vilket säkrar att vi hela tiden utvecklar oss och att våra medarbetare förblir nöjda.

 

Se certifikatet här