<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim certifieras som en bra arbetsplats
dana lim

Dana Lim certifieras som en bra arbetsplats

 

Skandinaviens ledande tillverkare av lim, spackel och fogmassor får certifieringen ”Great Place to Work” i Danmark och är därmed officiellt en av landets bästa arbetsplatser. Utvärderingen omfattar dock även de övriga nordiska marknaderna där företaget är etablerat, Sverige och Norge.

En bra verksamhetskultur som hyllar trivsel, tillit och professionell stolthet har alltid varit i topp på Dana Lims agenda. Och nu har just den prioriteringen fått en utmärkelse från den internationella konsultverksamheten Great Place to Work.

 

- Vi är mycket stolta över certifieringen, för även om vi vet att vi har många glada medarbetare så är certifieringen ett bevis på att vi faktiskt är bland landets bästa arbetsplatser och ligger i topp i jämförelse med andra produktionsverksamheter, låter det från en glad VD på Dana Lim, Lars Christensen.

 

Fokus på utveckling

Fram till själva certifieringen har verksamheterna genomgått ett certifieringsprogram där medarbetarna evaluerar arbetsplatsen enligt en rad olika parametrar som exempelvis trovärdighet, respekt och stolthet. Utvärderingen jämförs med en redogörelse av arbetsplatsens kultur och värden.

 

I och med programmet ingår verksamheterna i ett treårigt förlopp där det kontinuerligt genomförs nya mätningar. Det säkrar att verksamheten kan övervaka utvecklingen över tid:

 

- Med programmet är vi med på en treårig resa för att fortsätta utveckla oss och säkra att våra medarbetare förblir nöjda. Med Great Place to Work får vi användningsbara verktyg som säkrar att vi utvecklar oss inom områden där vi fortfarande kan bli ännu bättre, säger Lars Christensen och hänvisar bland annat till den yngre generationen:

 

- Med undersökningen kan vi se att vi är en mycket omfångsrik arbetsplats när det gäller exempelvis kön och etnicitet och att vi är stolta över arbetsplatsen. Men den visar också att vi framåt ska ha större fokus på unga under 25 år. Den yngre generationen har andra behov och preferenser än den äldre generationen. Det ska vi också göra plats för så att vi kan behålla dem som kollegor i många år, sidovägar Lars Christensen.

 

Viktigt för verksamheten

Enligt Great Place to Work är en bra arbetsplats en plats där man kan lita på de man arbetar för, man är stolt över det jobb man utför och man känner gemenskap med sina kollegor. Men även om certifieringen primärt handlar om de interna förhållandena på arbetsplatsen så har den i hög grad betydelse för det externa, låter det från producenten:

 

- Eftersom vi har motiverade medarbetare som trivs och är glada över att gå till jobbet så smittar det självklart av sig på våra kunder och samarbetspartners. Därför är det en prioriterad del av våra värderingar att vi ska vara en bra arbetsplats och göra en stor insats för att bli ännu bättre, säger Lars Christensen.

Certifieringen gäller för Dana Lims danska verksamhet och utvärderingen omfattar även de övriga nordiska marknaderna där Dana Lim är etablerade. Dana Lim har stort fokus på att växa i Sverige och Norge kommande år och därför är certifieringen även ett viktigt element i tillväxtstrategin.