Förebygg brandspridning

Om rör, kablar, ventilationskanaler och liknande genom byggnadens brandväggar kräver byggnadsregleringar att hålen sluts, så att spridningen av värme, eld och rök minimeras i händelse av brand.

 

Du kan t.ex. använda Dana Lims godkända Fire Guard-serie till att sluta hålen och säkra en försvarlig och korrekt brandsäkring av genomföringarna.

 

Läs mer om brandkrav:

http://bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42 

 

Läs också Energistyrelsens ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” (2012):

http://bygningsreglementet.dk/file/218960/exsamling_brand_vtre.pdf