Utvändig fogkontroll

Täta fogar och fogband skyddar bostadsägaren mot onödigt värmespill. Men tid, väder och vind kan få utvändiga fogar och fogband att krympa, så att isoleringsnivån försämras. Du kan därför med fördel göra en fogkontroll när du t.ex. redan är ute och pratar med kunden om fönster.

 

En fogkontroll gör man med fördel ett par gånger om året. Du kan antingen göra det själv eller visa bostadsägaren vad hon ska vara uppmärksam på och titta efter. Om det är dags att byta fogarna kan du dessutom påpeka att fogbytet inte bara ger mindre värmeräkningar på lång sikt. Bostadsägaren kan samtidigt få energibidrag och få göra avdrag för den del av fakturan som utgörs av din arbetskostnad.

 

På Skatteverket kan du läsa mer om möjligheterna till avdrag:

Rot- och rutarbete