Täta fogar i klimatskärm

Oavsett vilka energikrav ditt bygge ska uppfylla, kräver det en tät klimatskärm som minimerar risken för onödigt värmespill. Här spelar kvaliteten på fogarna runt fönster och dörrar stor roll för klimatskärmens täthet.

 

Energikraven varierar bl.a. beroende på i vilken klimatzon byggnaden ligger, om det är ett året runt-boende eller ett fritidshus, och om det värms upp med el eller inte. Du kan läsa alla kraven i BBR kap. 9 här:

http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-9

 

Utöver detta kan du i Boverkets handbok om energisparande se en mängd svar och kommentarer på de vanligaste frågorna om energikrav på byggnader:

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/handbok-for-energihushallning-enligt-boverkets-byggregler.pdf