Värt att veta om skorstenar

En skorsten ska byggas så att den varken innebär brandfara eller risk för explosion, rökförgiftning, skadlig kondens eller andra hälsofaror. Dessutom har det sedan 2002 funnits krav på att klädseln inte får innehålla bly.

 

Oavsett om du bygger en ny skrotsten i metall, murar upp en ny skorsten eller renoverar en gammal, måste du dessutom säkerställa att genomföringen i taket inte försämrar byggnadens brandsäkerhet. Det kan du bl.a. göra genom att använda korrekt fogning när klädseln ska monteras.

 

Du kan läsa alla krav på skorstenar här:

http://bygningsreglementet.dk/br10_05_id139/0/42