Utomhusarbete på vintern

Byggarbeten utomhus under vintermånaderna är inte bara sårbara på grund av de låga temperaturerna. Även nederbörd i form av snö och slask kan snabbt orsaka stora förseningar och medföra säkerhetsrisker om det inte hanteras på rätt sätt.

 

Under de kalla månaderna är det bl.a. viktigt att sörja för tillräcklig belysning och övertäckning (t.ex. på byggnadsställningar), undvika materialförvaring i kyla och säkerställa goda trafikförhållanden när du arbetar utomhus. Att i förväg planera byggarbetsplatsens vinterarbeten – inklusive vem som ansvarar för vad – ger den mest effektiva processen.