<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> nbs byggskum 581
dana lim
NBS Byggskum 581

NBS Byggskum 581

Byggskum 581 till NBS-pistol, är en ny typ av fogskum, helt utan isocyanater och baserat på den nyaste teknologin som ger flera unika egenskaper:

- 0 % isocyanat faller inte under härdplastkungörelsen

- Permanent mer elastiskt än traditionellt fogskum

- Övermålningsbar

Dessutom har Byggskum 581 ett högt isoleringsvärde och binder på de flesta byggmaterial.

Används för tätning och isolering kring fönster- och dörrkarmar, rör-genomföringar, i hålrum, mellan väggelement etc.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

 

Har du frågor?

Kontakta Teknisk service på telefon 046 - 570 70 eller skicka oss ett mejl: info@danalim.se